Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo.

Budúcu nedeľu 21. januára bude naša farská zbierka na stavbu fary.

Večerný modlitebný program začína o 17:00 hod. večierňou a o 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a zborík o 16:15 hod.

Rozvedených katolíkov pozývame na sv. omšu pri príležitosti 5. výročia založenia spoločenstva do Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove v utorok 16. januára o 18:00 hod.

V stredu 17. januára bude po več. sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho ostatkov.

Stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a ich rodičov bude v piatok 19. januára večer po detskej sv. liturgii.

V sobotu 3. februára vás pozývame zúčastniť sa fatimskej soboty nášho dekanátu v Ľutine. Využime príležitosť získať plnomocné odpustky a putovať do Baziliky minor v rámci roka jubileí našej cirkvi. Záujemcovia nech sa zapíšu čím skôr a zaplatia v sakristii zálohu 2,-€. Papier na zapisovanie je vzadu na stolíku.

Pozývame mladých k účasti na P18 – národnom stretnutí mládeže, ktoré sa uskutoční v termíne 26. – 29. júla tu v Prešove. Nahlasovať sa dá prostredníctvom webovej stránky od štvrtka 18. januára. Počas prvých 24 hodín je najnižšia cena – iba 18,-€ (program, strava a ubytovanie). Neváhajte a prihláste sa! Viac informácií získate na webe alebo u svojho kňaza.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a farského Informátora.