• Dnes je jarná zbierka na charitu.
  • Budúcu nedeľu 21. februára bude farská zbierka na stavbu fary.
  • Prosíme vás o modlitby za darcov na faru tu doma vo farnosti i v Bardejove na Vinbargu, kde ideme budúcu nedeľu.
  • Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., pôstnu večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál o 18:00 hod.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer bude biblická škola a liturgický spev, v stredu nácvik zboru nebude, vo štvrtok bude tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare, nácvik zboríku a detská sv. liturgia kvôli jarným prázdninám.
  • Veľkopôstny moleben bude po sv. liturgii v pondelok večer a utorok ráno.
  • Moleben k bl. P. P. Gojdičovi bude v stredu 17. februára po božskej službe vopred posvätených darov.
  • Budúca sobota 20. februára je druhá zádušná. Hramoty sa budeme modliť po rannej sv. liturgii.
  • Máme nové číslo Slova. Predplatitelia si ho môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť zo stolíka. Na stolíku nájdete aj nový Informátor.
  • Prosíme tých, ktorí ste si objednali Denníček sv. Faustíny, aby ste ho prišli vyplatiť a vziať zo sakristie.