• Srdečne vás pozývame dnešnou vstúpiť do Veľkého pôstu – Sv. Štyridsiatnice. Začiatok večierne je o 18.00 hod.Večierňou s poklonami Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením
  • Zajtra, v pondelok 15. februára je prvý deň Veľkého pôstu. V tento deň sa zachováva prísny pôst. Zdržiavame sa mäsa, mlieka, vajec a raz do dňa je možné najesť sa dosýta.
  • V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže zachovávať dobrovoľne aj prísnejší pôst.
  • V stredy a piatky Veľkého pôstu sa budú v našom chráme slúžiť Služby vopred posvätených darov (VPD). Z tohto dôvodu sa v tieto dni večer nebudeme po sv. liturgii modliť panychídu. Každý pondelok sa po večernej sv. liturgii budeme modliť Veľkopôstny moleben. V nedeľu sa pred večierňou budeme modliť pobožnosť krížovej cesty. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.
  • Od 15. do 19. februára sú jarné prázdniny. Pozývame deti z farnosti na dve spoločné prázdninové stretnutia. V utorok 16. februára (ak nám počasie vydrží) vyrazíme na spoločnú sánkovačku a vo štvrtok 18. februára pôjdeme spoločne do telocvične. Začiatok obidvoch akcií bude o 10.00 hod.
  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.
  • V tú istú stredu 17. februára sa budeme pred (!!!) večernou sv. liturgiou modliť moleben k bl. biskupovi Pavlovi. Moleben sa začne o 17.30 hod.Všetky deti farnosti (nielen tie, ktoré sa v tomto roku pripravujú na prvé sv. prijímanie) pozývame na detskú sv. liturgiu piatok o 17.30 hod. Na konci tejto detskej sv. liturgie budeme svätiť kolivu (svätí sa v predvečer sviatku veľkomučeníka Teodora Tiróna – prvú pôstnu sobotu). Každý si bude môcť z posvätenej kolivy zobrať domov.
  • Medzi práva a výsady pápežskej baziliky minor patrí aj tradícia slávenia sviatku Katedry sv. Petra. Podľa tradície to bol deň, v ktorom sa sv. Peter ujal rímskeho biskupstva. Tento sviatok budeme sláviť spoločne v Roku kňazov v sobotu 20. februára o 10.00 hod. slávnostnou sv. liturgiou v bazilike minor v Ľutine. Všetkých vás srdečne pozývame.
  • V prvú pôstnu nedeľu 21. februára, je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na Charitu. Dar almužny je spolu so zdržanlivosťou a modlitbou hlavná náplň pôstneho času. V tú istú nedeľu sa začnú stretnutia s katechézami pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Začiatok stretnutí je vždy v nedeľu po sv. liturgii o 10.00 hod.
  • Tohtoročný štvrtý farský ples nám nakoniec nevyšiel. Prvý krát sme museli odvolať rezervované priestory a kapelu. Po poslednom víkende bolo stále málo predaných lístkov a tak sa už nedalo dlhšie čakať, či sa ešte niekto prihlási. Zakúpené vstupenky budú spätne preplatené v sakristii chrámu.
  • V sakristii je nové číslo Slova (4), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Vzadu na stolíku máme ponuku ostatných časopisov.  Ponúkame tiež DVD s fotkami z minuloročných sv. misií, cena je 1,50 Eur.