Popoludní vás pozývame na večiereň o 17:00 hod. a na modlitbu chvál, ktorá začne o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik lit. spevu, v stredu biblická škola, vo štvrtok bude tichá adorácia a v piatok stretko a nácvik zboríku na fare o 16:15 hod. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.

V pondelok ráno a v stredu večer bude moleben k Božskému srdcu.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov pozýva v utorok 16. júna k otcom františkánom. Zraz pred kostolom je o 17:00 hod. Nasleduje sv. omša o 17:30 hod. a opekačka.

V stredu 17. júna bude po večernej sv. liturgii moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Rodinné večeradlo bude v nedeľu 21. júna v chráme Povýšenia sv. Kríža na Sekčove so začiatkom o 15:00 hod. Srdečne pozývame.

Vzadu na nástenke nájdete poďakovanie od GKCH za pomoc pre Ukrajinu.

Na letné stretnutia mladých v Juskovej Voli sa môžete prihlásiť cez internet podľa turnusov, ktoré sú uvedené vzadu na plagáte.

Vzadu na nástenke nájdete plagát, ktorý pozýva mladých na Mladifest v Medžugorí v termíne 28. 7. – 7. 8. 2015. Záujemcovia nájdu potrebné informácie na plagáte.

Oznamujeme vám, že termín nášho farského odpustu je nedeľa 19. júla 2015. Duchovná obnova bude prebiehať od stredy 15. júla. Podrobný program slávnosti včas oznámime.

Zbierku pre farnosť Šmigovec sme podporili sumou 233,23,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.