Dnes o 17:00 hod. bude večiereň. Po nej o 17:45 hod. modlitba chvál.

Moleben pred Narodením Pána sa pomodlime v pondelok a stredu večer a utorok a štvrtok ráno po sv. liturgiách.

Biblická škola bude v stredu 17. 12. večer po molebene k bl. P. P. Gojdičovi, ktorý bude hneď po sv. liturgii. V tento deň sa uskutoční vianočný koncert nevidiaceho speváka Maroša Banga, ktorý bude v Chráme Povýšenia sv. kríža na Sekčove o 18:00 hod. Srdečne ste pozvaní. Viac informácií vzadu na plagáte.

Tichá adorácia bude vo štvrtok 18. 12. od 19:00 do 21:00 hod.

Stretko na fare bude v piatok 19. 12. o 16:15 hod. Po stretku je hneď nácvik zboríku.

V nedeľu 21. 12. bude po oboch sv. liturgiách vianočná burza. V nej môžete podporiť skautov a vodkyne, ako aj našich mladých z farnosti. Popoludní bude predvianočná sv. spoveď od 14:00 hod.

Stretnutie koledníkov Dobrej noviny (nácvik piesní) bude budúcu nedeľu 21. 12. po sv. liturgii o 10:00 hod. V pondelok 22. 12. bude nácvik koledníckeho programu v chráme o 10:00 hod. Tí, ktorí chcete privítať koledníkov DN, zapíšte sa vzadu na papier. Koledovať budú 26. 12. od 14:00 hod.

Už teraz vám dávame do pozornosti vianočný koncert, ktorý sa uskutoční tu v chráme v nedeľu 28. 12. o 15:00 hod. Veríme, že všetci spoločne prežijeme krásny čas narodenia Ježiša Krista. Pozvánku nájdete vzadu na plagáte.

V sakristii si stále môžete zakúpiť nástenný kalendár Blahovistnik. Stojí 1,-€.

Dávame vám do pozornosti referendum o rodine, ktoré sa bude konať 7. 2. 2015. Vzadu na nástenke nájdete vyjadrenie odborníkom k tejto problematike ako aj modlitbu za zachovanie Božieho plánu s rodinou.

Na zimný detský tábor pozývame deti vo veku 9 – 15 rokov v termíne 2. – 5. 1. 2015 do Juskovej Vole. Nahlásiť sa treba do 20. 12. 2014 mailom na adrese skolacentrum@centrum.sk alebo telefonicky na čísle 057/44 90 290 a 057/44 90 761. Podrobné informácie nájdete vzadu na plagáte.

Už tradične vás pozývame k štedrosti, čo sa týka zbierky potravín pre chudobných a ľudí bez domova, ktorú organizujeme každoročne. Svoje dary môžete prinášať do sakristie, aby sme ich mohli na štedrý deň odviezť na charitu.

Pomôcť ľuďom na Ukrajine môžete materiálnou zbierkou. Venovaná bude presídleným rodinám z Donecka. Zbierku organizuje Gréckokatolícka diecézna charita Prešov. Informácie ohľadom vecí, ktoré sa zbierajú a kde ich odovzdať, nájdete vzadu na nástenke.

Cestovná agentúra Byzant vás pozýva na archieparchiálnu púť rodín s vladykom Jánom Babjakom SJ do Svätej zeme pod názvom „Po stopách biblických rodín“ v termíne 28. 2. – 7. 3. 2015 v cene 750,-€. Nahlásiť sa je potrebné do 31. 12. 2014! Podrobný program púte nájdete vzadu na nástenke.