Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach.

Budúcu nedeľu 19. novembra bude farská zbierka na stavbu našej fary.

Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. O 18:00 hod. budú modlitby chvál s biblickým vyučovaním. Srdečne pozývame!

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare nebude (17. 11. – štátny sviatok).

V pondelok 13. novembra sa budeme večernú sv. liturgiu modliť spolu s členmi FSE (Federácia skautov Európy), ktorí slávia 1. výročie založenia Prešovského zboru bl. V. Hopka.

V stredu 15. novembra sa začína 40 dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána – Filipovka.

V piatok 17. novembra sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben k bl. P. P. Gojdičovi, v rámci ktorého si budeme môcť uctiť jeho relikvie – pozostatky. V tento deň je voľnica.

Všetkým lekárnikom a študentom farmácie dávame do pozornosti konferenciu Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta, ktorá sa uskutoční 17. novembra v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši od 9:00 hod. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

Na budúcu nedeľu 19. novembra ideme na zbierku do farnosti Gerlachov. Záujemcovia sa môžu zapísať vzadu na papier. Odchod od fary je o 9:15 hod.

19. novembra sa bude po prvýkrát sláviť Svetový deň chudobných, ktorý vyhlásil pápež František. Gréckokatolícka charita nás pozýva o 14:30 hod. do priestorov Domova nádeje na Jarkovej 79 na bohatý program. Bližšie informácie nájdete na nástenke.

Bratia kapucíni nás pozývajú na koncert v kine Scala v nedeľu 26. novembra o 16:00 hod. Viac informácií nájdete na plagáte.

Pozývame všetky deti a mladých našej farnosti, ktorí sa chcú aj tohto roku zapojiť do koledníckej aktivity Dobrá novina. Nahlasovať sa môžte v sakristii chrámu. Koledovať budeme 25. decembra v popoludňajších hodinách.

V sakristii chrámu si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2018 za cenu 14,-€ (vrátane kalendára na rok 2019).

Vyšlo nové číslo časopisu Misionár.