• Pripomíname rodičom prvoprijímajúcich detí, že bezprostredná príprava na tohtoročné prvé sv. prijímanie spojená so stretnutím detí a rodičov sa začne dnes po liturgii o 10.00 hod.

  • Vstupujeme do druhého týždňa Veľkého pôstu. V stredy a piatky Veľkého pôstu sa v chráme slúžia Liturgie vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej sv. liturgii modlíme pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben.

  • V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže zachovávať dobrovoľne aj prísnejší pôst.

  • Počas nedieľ Veľkého pôstu o 17.30 hod. pred večierňou budeme mať znova meditácie ako počas Filipovky, tentoraz nad obrazmi zo zastavení krížovej cesty.

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme. Všetky deti farnosti pozývame teraz v pôstnom čase aj na spoločné detské liturgie VPD v piatok o 17.30 hod.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Budúca sobota 19. marca je druhá zádušná sobota v tomto roku. Sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých bude ráno o 6.30 hod.

  • Dnešnú prvú pôstnu nedeľu 13. marca, je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na Charitu. Dar almužny je spolu so zdržanlivosťou a modlitbou hlavná náplň pôstneho času.

  • V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (5-6), kto si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový farský informátor.