• V mesiaci jún sa pri večerných sv. liturgiách modlíme aj pobožnosti k úcte Božského srdca, na ktoré vás srdečne pozývame.V pondelok stredu a v piatok – akatist ku Ježišovi Kristovi. V utorok vo štvrtok a v sobotu – Moleben k úcte Božského srdca Ježišovho.

  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme. Deti pozývame na spoločné stretnutie pri detskej sv. liturgii v piatok o 17.30 hod. (priniesť si diskos s častičkami, ktoré nazbierali počas detských liturgií)
  • Vo štvrtok sa po večernej sv. liturgii budeme modliť moleben k úcte nášho patróna vladyku Pavla, je 17 – teho v mesiaci.

  • Srdečne pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na stretnutie s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom SJ, ktoré sa uskutoční v sobotu 19. júna v Ľutine. Bližší program nájdete na nástenke v chráme.               

  • Pozývame deti a mládež našej farnosti na Letné stretnutie mládeže našej archieparchie v Juskovej Voli. Termíny turnusov nájdete vzadu na nástenke. Prihlásiť sa môžete v sakristii chrámu najneskôr do 30. júna 2009.

  • Otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu sa presúva na poslednú nedeľu v júni 27.6.2010.

  • V termíne 11. – 18. októbra sa uskutoční osemdňová archieparchiálna púť do Svätej zeme a Jordánska s vladykom Jánom Babjakom SJ prostredníctvom cestovnej kancelárie Trinity Košice. Cena zájazdu je 815 eur. K cene treba ešte prirátať letiskový poplatok (100 eur), palivový príplatok (60 eur) a vstupné a obslužné poplatky (150 USD). Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v Cestovnej agentúre Byzant (Prešov, Hlavná 3) alebo prostredníctvom farského úradu.

  • V predstihu chceme oznámiť, že odpustová slávnosť v našej farnosti ku cti bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča bude v nedeľu 11. júla (nedeľa pred 17.júlom). Program pred odpustovou slávnosťou sa začne tak ako každoročne od stredy 7. júla. Skúste si od stredy až do soboty naplánovať svoj program tak aby ste mohli mať účasť na večerných sv. liturgiách.