• Dnešná nedeľa 13. februára je druhá v mesiaci. V popoludňajších hodinách o 14.00 bude mať v našom chráme otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačná škola sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu (bude to nateraz posledné takéto otvorené modlitebné stretnutie). Pri večernej eucharistickej poklone budú slúžiť modlitbou príhovoru členovia farského modlitbového spoločenstva.
  • Na dnešné popoludnie máme ešte jedno pozvanie. V rámci Národného týždňa manželstva  pozývame manželov (aj celé rodiny) na modlitebno – športové stretnutie v pastoračnej miestnosti „Nebíčku“ na fare v meste (Hlavná 8). O 15.30 sa stretnutie začne modlitbou sv. ruženca a po ňom bude nasledovať malý turnaj manželských párov v stolnom tenise. Tie páry, ktoré boli v piatok na bowlingovom turnaji a chcú prísť aj dnes na akciu si môžu priniesť  tričká, ktoré dostali.

  • Všetkých manželov farnosti pozývame k obnoveniu a upevneniu manželského zväzku prostredníctvom Manželských večerov. Je to osem stretnutí, raz v týždni, kde dostávajú manželia priestor a čas jeden pre druhého. Stretnutia sú zadarmo a budú sa konať od 28. februára do 18. apríla v jedálni ZŠ Prostějovská, stále v pondelok o 18.00 hod. Na Manželské večery môžete pozvať aj svojich známych, priateľov či príbuzných. Prihlásiť sa môžete v sakristii chrámu alebo na farskom úrade.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v utorok o 19.00 hod. po večernej sv. liturgii.
  • Nácvik detského zboru v tomto týždni bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod. v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod.

  • V sobotu 19. februára dopoludnia  pozývame deti z farnosti na  športové stretnutie. Zídeme sa pri chráme o 9.15 hod. a potom pôjdeme spoločne do telocvične (ZŠ M. Nešpora). Treba sa športovo obliecť a zobrať si obuv na prezutie.

  • Budúcu nedeľu 20. februára bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na Podporný fond arcibiskupského úradu.

  • Sobota 26. februára je prvá zádušná sobota v tomto roku. Sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých bude ráno o 6.30 hod. Kto si neobnovoval hramoty v novembri a chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili zádušné sv. liturgie, môže hramoty ešte obnoviť v sakristii.