Po oboch sv. liturgiách je zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

Dnes popoludní bude modlitba večeradla o 14:00 hod. (13. v mesiaci) a po skončení bude večiereň.

Upozorňujeme vás, že budúcu nedeľu 20. augusta bude zmena času prvej sv. liturgie. Začne sa o 7:30 hod. z dôvodu účasti na ľutinskom odpuste. Druhá sa začne vo zvyčajnom čase o 10:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov nebudú, v stredu večer Akatist požehnania rodín (4. – 6. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod.

V utorok 15. augusta máme prikázaný sviatok Zosnutia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. s myrovaním.

V piatok 18. augusta sa v Ľutine uskutoční púť mladých. Srdečne na ňu pozývame mladých našej farnosti.

Hlavná archieparchiálna púť Prešovskej archieparchie sa uskutoční v sobotu a nedeľu 19. – 20. augusta v Ľutine. Program nájdete vzadu na nástenke. Pozývame vás k účasti na tejto slávnosti. Záujemcovia o autobus nech sa nahlásia v sakristii čím skôr. Priamy prenos slávnostnej archijerejskej liturgie môžete sledovať v priamom prenose RTVS.

Ako sme vás už minulý týždeň informovali, chystáme sa zakúpiť monštranciu na Eucharistiu. Máme ju už objednanú. Ak by chcel niekto finančne prispieť na jej zadováženie, môže tak urobiť v sakristii chrámu.

V sobotu 19. augusta o 14:30 hod. sa pred budovou parlamentu v Bratislave uskutoční akcia Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách. Vzadu na nástenke nájdete plagát s bližším programom.

Vzadu na stolíku nájdete obrázky a letáky o budúcom blaženom Slovákovi, saleziánskom kňazovi Titusovi Zemanovi, mučeníkovi za duchovné povolania. Môžete si ich vziať so sebou.