Dnes je zbierka na výstavbu kaplnky svetla v Ľutine.

Budúcu nedeľu je zbierka na svojpomocný fond pre farnosti.

Dnes sa o 17:00 hod. pomodlime každodennú večiereň.

Duchovná príprava na našu odpustovú slávnosť bude zameraná na rodiny. Začne v stredu 16. júla a potrvá do soboty 19. júla s nasledovným programom:

  • Streda 16. júla:

17:00 – modlitba sv. ruženca dievčat, žien a matiek

17:50 – Korunka Božieho milosrdenstva

18:00 – Sv. liturgia s príhovorom na tému, novokňazské požehnanie

19:00 – veľká večiereň k bl. P. P. Gojdičovi

  • Štvrtok 17. júla:

17:30 – Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

18:00 – sviatočná sv. liturgia s príhovorom na tému

19:00 – pomazanie chorých (zapísať sa na papier vzadu)

  • Piatok 18. júla:

17:00 – modlitba sv. ruženca chlapcov, mužov a otcov

17:50 – Korunka Božieho milosrdenstva

18:00 – Sv. liturgia s príhovorom na tému (zmena času)

19:00 – modlitba chvál, adorácia a svedectvo matky

  • Sobota 19. júla:

17:00 – Večeradlo modlitby s Pannou Máriou

17:50 – Korunka Božieho milosrdenstva

18:00 – Sv. liturgia

19:00 – spoločná modlitba pri misijnom kríži

Počas duchovnej prípravy od stredy do piatku môžete pristúpiť k sv. spovedi od 17:00 hod. do sv. liturgie.

Samotná odpustová slávnosť bude v nedeľu 20. júla. Hlavná a slávnostná sv. liturgia bude o 10:00 hod. s myrovaním a obchodom okolo chrámu. Sv. liturgia o 8:00 hod. bude s myrovaním. Popoludní večiereň nebude.

Vzadu na nástenke nájdete plagáty odpustových slávností v Litmanovej, Ľutine a Bukovej Hôrke a taktiež pozvanie na mariánske duchovné cvičenia pre laikov.

Na tieto púte sa môžete nahlásiť v sakristii (Litmanová a Ľutina).

Zapojiť sa do prieskumu ohľadom cirkevnej strednej odbornej školy v Prešove sa môžete do stredy 15. júla vyplnením dotazníka a následným vhodením do krabice, ktorá je vzadu na stolíku.