Veľké spovedanie pred Paschou je dnes od 15:00 hod. Prosíme vás, aby ste pristupovali k spovedi priebežne. Sv. prijímanie sa počas spovedania rozdávať nebude. K Eucharistii môžete pristúpiť počas týždňa.

Liturgický program na veľký týždeň:

Služby vopredposvätených darov budú v pondelok, utorok a stredu večer v slovenskom jazyku. Ranné liturgie ostávajú bezo zmeny.

Veľký štvrtok: ranná liturgia nebude, liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou o 17:00 hod.

Veľký piatok, prikázaný sviatok, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom: kráľovské hodinky o 7:00 hod., veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu o 15:00 hod.

Veľká sobota: Jeruzalemská utiereň o 7:00 hod., liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou o 17:00 hod.

Nedeľa Paschy: Utiereň vzkriesenia o 5:00 hod. s posvätením jedál, sv. liturgie o 8:00 a 10:00 hod. s myrovaním a posvätením jedál

Na bdenie pri Božom hrobe sa môžete zapísať vzadu na papier v hodinových intervaloch. V piatok a sobotu sa bdie do 21:00 hod.

Nácvik zboru je v stredu 16. apríla po VPDčke.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Zo stolíka si môžete vziať nový Informátor s lit. programom na sviatky Paschy.

Plagát s lit. programom našich farností v meste Prešov bude vyvesený vzadu na dverách a taktiež na webovej stránke.

Zádušná sv. liturgia s pohrebnými obradmi emeritného biskupa Jána Hirku sa uskutoční v utorok 15. apríla o 10:00 hod. v katedrálnom chráme. Uctiť si telesné pozostatky biskupa môžete v pondelok od 18:00 hod. počas modlitby parastasu, sv. ruženca a čítania žalmov a v utorok od 8:00 hod. v katedrále.

Ak by niekto chcel darovať 2% z dane, môže tak urobiť a podporiť náš skautský oddiel v rámci Federácie skautov Európy. Pripravené tlačivá nájdete vzadu v stojane nad stolíkom. Upozorňujeme, že predtým, ako odovzdáte tlačivá na daňový úrad, urobte si kópiu a tú doneste nám do sakristie chrámu. Vopred všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Vzadu zo stolíka si môžete zakúpiť brožúrku a Akatistom požehnania rodín v sume 1,-€. Náklady na tlač boli vo výške 50 centov a ďalšími 50 centami podporíte baziliku minor v Ľutine. Tento akatist sa budeme modliť v rámci prebiehajúceho Roka rodiny.