• Dnes je farská zbierka na stavbu fary po oboch sv. liturgiách.
 • Po sv. liturgii o 10:00 hod. je stretnutie koledníkov Dobrej noviny.
 • Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po jej skončení na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod.
 • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. V utorok bude biblická škola a liturgický spev. V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok večer tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a nácvik zboríku. Budeme cvičiť program na koledovanie. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.
 • Moleben pred Narodením Ježiša Krista bude po sv. liturgii v pondelok večer a utorok ráno.
 • Spovedať chorých pred Vianocami budeme v piatok 18. decembra dopoludnia. Nahlásiť ich treba v sakristii do štvrtka 17. decembra večer.
 • Hromadné spovedanie v našej farnosti bude v nedeľu 20. decembra od 14:30 hod.
 • Takisto sa v nedeľu 20. decembra uskutoční tradičná predvianočná burza po oboch sv. liturgiách, pri ktorej si môžete zakúpiť vlastnoručne vyrobené produkty mladých. Ich kúpou podporíte mladých našej farnosti ako aj vodkyne či skautov FSE.
 • Srdečne pozývame všetkých vás a vašich blízkych na vianočný koncert, ktorý bude v nedeľu 27. decembra o 15:00 hod. Program nájdete na plagáte. Po koncerte pripravujeme agapé. Každý, kto chce prispieť nejakým pokrmom či koláčom, nech tak urobí v deň koncertu.
 • Vzadu na stolíku je papier, na ktorý sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov Dobrej noviny. Koledovať budeme 25. decembra od 14:00 hod.
 • Takisto sa na druhý papier môžu už odteraz zapisovať tí, ktorí si chcú nechať posvätiť svoje príbytky. Svätenie bude 6. januára od 13:30 hod.
 • Pre členov Spolku sv. Cyrila a Metoda máme v sakristii kalendáre a podielové knihy. Je potrebné vyzdvihnúť si ich a zaplatiť členský poplatok 5,-€.
 • Povzbudzujeme vás k pomoci pre tých, ktorí sú na okraji spoločnosti. Ide o podporu a skrášlenie Vianoc ľudí bez domova. Aj tohto roku môžete priniesť svoj dar v podobe vianočného pečiva či koláča. Termín odovzdania je 24. december do 8:30 hod. Vopred vám ďakujeme.
 • V sakristii máme na predaj nástenný kalendár Blahovistnik 2016 za 1,-€ a rusínsky knižný kalendár za 3,-€.
 • Zimný detský tábor v Juskovej voli sa uskutoční v termíne 2. – 5. január 2016 pre vekovú kategóriu 9 – 14 rokov. Nahlasovanie prebieha prostredníctvom emailu skolacentrum@centrum.sk. Cena tábora je 25,-€. Viac informácií nájdete na plagáte vzadu.