Dnešná Zachejová nedeľa nám pripomína, že sme vstúpili do predpôstneho obdobia. Budúca nedeľa je Nedeľou o mýtnikovi a farizejovi.

Dňa 15. januára 2013 o 17.00 hod. sa v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici č. 77 uskutoční stretnutie Hnutia spoločenstva rozvedených kresťanov katolíkov. Bude to hlavne modlitbové stretnutie, na ktoré budú pozvaní aj hostia – kňazi, teológovia, cirkevní sudcovia, ktorí postupne vysvetlia pravidlá, povinnosti a obmedzenia života rozvedených veriacich. Ale aj spôsob podania žiadosti o pristupovanie ku sviatostiam, či preskúmania platnosti manželstva.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

V tomto výnimočnom Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda sa konajú viaceré výnimočné aktivity. Jednou z nich je aj Národná púť Slovákov do Ríma. Cieľom tejto púte je prostredníctvom návštevy bazilík a stretnutia so Svätým Otcom obnoviť a posilniť svoju duchovnú identitu. Modliť sa pri hrobe jedného zo Solúnskych bratov – sv. Cyrila. Národná púť sa koná v dvoch termínoch v mesiaci február. Bližšie podrobnosti nájdete vzadu na nástenke. Prihlásiť sa môžete v sakristii, samozrejme že čím skôr, hlavne na ten prvý termín púte.

Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava a stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začne v prvú pôstnu nedeľu 17. februára 2013. Predpokladaný termín slávnosti prvého sv. prijímania je 26. máj 2013.

V sakristii je nové číslo Slova (1), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Popoludňajší program: 18.15 Večiereň
19.00 Eucharistická poklona

Dary: Bohuznáma na chrám 50,- €
Bohuznáma na chrám 20,- €