• V utorok 14. septembra je sviatok Povýšenia sv. kríža. Sv. liturgie v tento deň budú o 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň sa zachováva zdržanlivosť od mäsa.
  • V stredu 15. septembra je sviatok Presv. Bohorodičky Spolutrpiteľky ( v záp. obrade Sedembolestnej P. Márie ). Keďže je tento deň aj štátnym sviatkom, sv. liturgie budú ako v nedeľu o 8.00 csl. a 10.00 sl.

  • V piatok 17 septembra sa s deťmi opäť stretneme na detskej svätej liturgii. Čas svätých liturgií sa nemení. Budú vždy o 17.30 hod.  Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. Aj na tento školský rok je pripravená pre detské sv. liturgie séria úloh a každý bude podľa vynaloženej námahy na konci školského roka odmenený. Po detskej sv. liturgii budeme modliť moleben k úcte nášho patróna bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča.

  • V nedeľu 19. septembra bude pri všetkých sv. liturgiách zbierka na podporu gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.

  • Dnešnú nedeľu 12. septembra v popoludňajších hodinách o 14.00 bude opäť po prázdninách  v našom chráme otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačná škola sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu. Aj všetci domáci sú srdečne pozvaní. Pri večernej Eucharistickej poklone bude slúžiť modlitbou príhovoru modlitebná skupinka našej farnosti.