Dnes je po oboch sv. liturgiách jarná zbierka na charitu.

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu krížovej cesty o 16:15 hod. a pôstnu večiereň o 17:00 hod. s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Modlitby chvál začnú o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer budú modlitby mužov (biblická škola nebude), v stredu večer bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare ani zborík (stretkári odchádzajú na víkendovku do Juskovej Vole).

Veľkopôstny moleben bude v pondelok večer a v stredu ráno po sv. liturgiách.

Parastas za zosnulých sa pomodlíme vo štvrtok 9. marca po večernej sv. liturgii.

V piatok 17. marca bude po rannej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Po večernej službe VPD bude stretnutie prvoprijimajúcich detí a rodičov.

Tretia zádušná sobota bude 18. marca. Po rannej sv. liturgii bude panychída s čítaním hramôt. Večerná sv. liturgia v tento deň nebude.

V nedeľu 26. marca ideme na zbierku do farností Hrabské a Snakov. Záujemcovia o pomoc pri zbierkach nech sa zapíšu vzadu na papier.

Vyšlo nové číslo časopisu Misionár a Informátor.