Budúcu nedeľu 19. mája je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na Katolícke masmédia. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Dnes popoludní o 17:00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame.

Nakoľko slávime mariánsky mesiac máj, v tomto týždni sa pomodlime v pondelok o 17.45 hod. Moleben k Bohorodičke a vo štvrtok o 17.45 hod. Akatist k Bohorodičke.

V pondelok 13. mája pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.

V stredu 15 .mája bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.  

Vo štvrtok 16. mája bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 17. mája bude o 17.15 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi,  o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej príprava detí na 1. sv. spoveď.

Budúca sobota 18. mája je piata zádušná. O 7.20 hod. bude panychída s hramotami a o 17.00 hod. bude Veľká večiereň sviatku Zostúpenia Sv. Ducha s lítiou.

Budúca nedeľa 19. mája je nedeľa Päťdesiatnice – Zostúpenia Sv. Ducha. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V sobotu 25. mája sa uskutoční v našej farnosti formačné stretnutie pre ženy, ktoré povedú sr. Helena Torkošová, Helena Slivková v spolupráci so spoločenstvom Michael. Ide o celodenný program. Nahlásiť sa môžete u o. Petra najneskôr do nedele 19. mája vrátane alebo do vyčerpania miest. Registračný poplatok je 10,-€. Program uverejníme v najbližších dňoch.

V sakristii nájdete nové číslo časopisu Misionár.

V mesiaci máj nás čaká potravinová zbierka pre našu archieparchiálnu charitu. Každý, kto sa bude chcieť zapojiť, môže doniesť trvanlivé potraviny do sakristie chrámu v týždni 20. – 24. mája 30 minút pred večernou sv. liturgiou. Vopred vám všetkým ďakujeme za vašu štedrosť.

Minulotýždňovú farskú zbierku sme podporili sumou 796,61,-€. Okrem toho na chrám darovali z pohrebu bohuznáma rodina 50,-€; zo sobáša Patrika a Martiny 100,-€; bohuznáma osoba 100,-€; bohuznáma Anna 100,-€ a bohuznámy darca 200,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!