Aktuálne oznamy k 12. máju 2019

Dnes je zbierka na seminár I. Účelom zbierky je prispieť na riadny chod kňazského seminára. Z výnosu sa nepodporujú seminaristi ako osoby.

Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude katechéza a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie mladých. V sobotu večiereň nebude.

Akatist k presv. Bohorodičke sa pomodlime v pondelok a stredu po večernej sv. liturgii.

V stredu máme sviatok Polovice Päťdesiatnice. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod.

V piatok 17. mája bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

V sobotu 18. mája vás pozývame na 10. metropolitnú púť do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Záujemcovia sa môžu nahlasovať v sakristii chrámu čím skôr a zaplatiť zálohu 10,-€. Odchod bude o 4:00 hod. ráno. Zoberte si so sebou niečo na jedenie, slovenskú modlitebnú knižku, poprípade stoličku pútnika, aby vás nezaskočila obsadenosť baziliky. Návrat je vo večerných hodinách. Samozrejmosťou je mať pri sebe občiansky preukaz. Plagát s programom púte nájdete na nástenke. Upozorňujeme, že v tento deň bude sv. liturgia iba ráno o 6:30 hod. Úmysel z večernej sv. liturgie bude slávený v nedeľu o 8:00 hod.

V nedeľu 19. mája vás pozývame na Deň rodiny do nášho Centra pre rodinu na Sigorde. Program začína sv. liturgiou o 9:00 hod. Po nej nasledujú modlitby chvál, spoločný obed a popoludní program pre deti i rodičov. Srdečne pozývame celé rodiny našej farnosti.

Naša farská zbierka na dokončenie stavby bude v nedeľu 26. mája pri oboch sv. liturgiách.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora a na predaj časopis Slovo+ za cenu 1,50,-€.

Úprimne ďakujeme všetkým ženám, ktoré prijali pozvanie a pomohli pri umývaní okien na novostavbe počas týždňa. Pán Boh vám všetkým zaplať za vašu službu.

Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
Najbližší utorok stretko pre deti nebude.

Sv. liturgia bude v nedeľu 19. mája o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš.