– Po sv. liturgiách je zbierka na stavbu fary.
– Pozývame vás na modlitbu večeradla do Chrámu Povýšenia sv. kríža na Sekčove dnes popoludní o 15:45 hod. U nás sa večiereň pomodlime o 17:00 hod. Po nej vás pozývame na posledné modlitby chvál pred prázdninami so začiatkom o 18:00 hod. Modliť sa s nami príde kapela F6 z Čičavy.
– V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00 hod.), v utorok biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva, v piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod.
– Moleben k bl. P. P. Gojdičovi sa pomodlime v piatok 17. júna po večernej sv. liturgii.
– Manželov, rodiny a celé farské spoločenstvo pozývame k sláveniu dňa otcov, ktorý bude v nedeľu 19. júna. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých mužov, ktorí majú odvahu modliť sa, a to v utorok 21. júna večer po sv. liturgii. Vzadu na stolíku je informačný letáčik, ktorý si môžete všetci otcovia či mužovia vziať domov.
– Budúcu nedeľu 19. júna ideme na zbierku do farnosti Rešov. Tí, ktorí by ste chceli pomôcť, môžete sa zapísať vzadu na papier.
– V sobotu 25. júna sa v Ľutine uskutoční púť rodín spojená so stretnutím prvoprijimajúcich detí a rodičov s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom. Program nájdete vzadu na nástenke.
– Dávame vám do pozornosti termín našej odpustovej slávnosti, ktorá bude v nedeľu 17. júla. Program slávnosti bude včas oznámený.
– Deti a mladých povzbudzujeme k účasti na niektorom z letných stretnutí v Juskovej Voli. Termíny, cenu i kontakt nájdete vzadu na plagáte.
– Cirkevná základná škola s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove
v šk. roku 2016/2017 otvára aj pobočky detského folklórneho súboru Rozmarija a jazykovej školy MTM. Bližšie informácie a prihlášky nájdete na stránke školy: www.gojdic.edupage.sk.
– Povzbudzujeme rodičov končiacich ročníkov základných škôl k uvažovaniu nad štúdiom svojich detí na našom cirkevnom Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča tu v Prešove. Druhé kolo prijímacích skúšok je 21. júna. Termín doručovania prihlášok je 17. jún. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.