Dnes je zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a komisií pri pastoračných aktivitách počas celého roka.

Budúcu nedeľu 19. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

Pozývame vás na modlitbu večeradla, a to dnes 12. februára, do nášho chrámu Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov so začiatkom o 15:00 hod. Program nájdete vzadu na nástenke.

V našom chráme bude večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál s o. Michalom Pavlišinovičom o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok biblická škola v chráme a modlitby mužov v sakristii, v stredu nácvik zboru nebude, vo štvrtok adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva, v piatok stretko na fare a zborík o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.

V piatok 17. februára sa pomodlime po rannej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Prvá zádušná sobota bude 18. februára. Po rannej sv. liturgii budeme čítať hramoty.

Budúci týždeň je národným týždňom manželstva. V rámci tohto týždňa pozývame manželov na tieto aktivity: účasť na večerných sv. liturgiách s príhovormi a modlitbami za manželov, v pondelok večer požehnanie manželov, v stredu o 19:00 hod. divadlo v DAD, vo štvrtok adorácia manželov za manželov a v piatok akatist požehnania rodín.

Vzadu na stolíku sa nachádza vyhlásenie o poukázaní 2% z dane pre centrum DAMI, ktoré sa venuje deťom s autizmom. Keďže aj v našej farnosti je rodina, ktorá má dieťa s týmto syndrómom, požiadali nás o pomoc. Záujemcom o poskytnutie 2% podám bližšie informácie osobne (vaše 2% pôjdu priamo pre konkrétne dieťa z našej farnosti).

21. februára o 17:00 hod. sa uskutoční pravidelné mesačné stretnutie rozvedených kresťanov v pastoračných priestoroch farského úradu Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Plagát s programom nájdete vzadu na nástenke.

Veriaci farnosti Kráľovnej pokoja nás pozývajú na farský ples. Záujemcovia nájdu viac informácií vzadu na plagáte.

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo časopisu Slovo a Informátor.