• V pondelok 13. júna je Sviatok Svätého Ducha a Najsv. Trojice. Sv. liturgie budú: 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl.
  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v tomto týždni v stredu po večernej sv. liturgii.

  • V piatok 17. júna je voľnica. Po večernej sv. liturgii sa budeme modliť moleben k nášmu patrónovi, blahoslavenému biskupovi Pavlovi.

  • V rámci Dňa otcov, ktorý sa každoročne oslavuje v mesiaci jún plánujeme zorganizovať spoločný farský výlet rodín do košického Čermeľa a blízkeho rekreačného strediska Alpínka v sobotu 18. júna. Odchod autobusu bude ráno o 9.00 hod. Detskou železničkou sa presunieme z Čermeľa na rekreačné stredisko Alpínka, kde bude čas na zábavu, hry a opekačku. Cena na zaplatenie autobusu je 2,- € na osobu. Veci na opekanie a občerstvenie a financie na zábavné atrakcie si každý zabezpečí individuálne. Návrat späť do Prešova bude v popoludňajších hodinách. Prihlásiť sa dá v sakristii najneskôr do štvrtku.

  • Dnes popoludní pozývame na také malé spoločné stretnutie členov nášho detského speváckeho zboru. Stretnutie bude o 17.00 na fare.