Aktuálne oznamy k 5.5.2013

V mesiaci máj vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré sa modlíme po večerných sv. liturgiách. V pondelok, stredu a v piatok Akatist k Pres. Bohorodičke. V utorok, vo štvrtok a v sobotu Moleben k Pres. Bohorodičke.

Vo štvrtok 9. mája je prikázaný sviatok Voznesenija – Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú o 6.30 sl.; 16.30 sl.; a 18.00 csl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Od piatka 10. mája až do soboty 18. mája sa budeme pri večerných sv. liturgiách modliť ako prípravu na sviatok Turíc – Zostúpenia Svätého Ducha Akatist k Svätému Duchu.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Sobota 11. mája je druhá v mesiaci. Tak ako je zvykom v našom chráme bude o 17.00 hod. modlitba večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

Archieparchiálna odpustová slávnosť k sviatku bl. Hieromučeníka Vasiľa Hopka v Hrabskom sa uskutoční v sobotu 11. mája 2013. Program sa začína o 8.45 hod. a archijerejská sv. liturgia o 10.00 hod. Všetci sme srdečne pozvaní

V nedeľu 12. mája bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na podporu katolíckych masmédií (TV Lux, Rádio Lumen a ostatných katolíckych periodík).

Dnes po sv. liturgii o 10.00 hod. pokračujeme v ďalšom zo stretnutí prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

V sakristii je posledné číslo Slova (9), kto si ho ešte nevyzdvihol môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský informátor.

Popoludňajší program: 18.15 Večiereň
19.00 Eucharistická poklona