• Na Slovensku prebehne  v dňoch 13. až 19. februára druhý ročník Národného týždňa manželstva. Cieľom aktivít, ktoré sprevádzajú tento týždeň, je poukázať na dôležitosť manželského spolužitia v spoločnosti. Pri tejto príležitosti pozývame všetky manželské páry našej farnosti na spoločnú sv. liturgiu s obnovou manželských sľubov, ktorá bude v sobotu 18. februára o 18.00 hod. v našom chráme. Po nej sa všetci, ktorí sa prihlásili, zúčastnia druhého ročníka bowlingového turnaja manželov našej farnosti.
  • Všetky deti našej farnosti pozývame  na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.
  • V piatok 17. februára sa po večernej sv. liturgii budeme modliť moleben k úcte nášho patróna, bl. biskupa Pavla, keďže je 17-teho v mesiaci.
  • Budúcu nedeľu 19. februára o 17.15 hod. vás pozývame na ďalšiu katechézu o Katechizme Katolíckej cirkvi, ktorý spoznávame teraz v roku prípravy pred výročím príchodu slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda na naše územie.  Po nej sa budeme modliť večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením, ktorou vstúpime do Veľkého pôstu a na ktorú vás tiež srdečne pozývame. Začiatok večierne je o 18.00 hod.
  • V sakristii je posledné číslo Slova (3), kto si ho ešte nevyzdvihol a má v tomto novom roku predplatené, môže si preňho prísť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový Farský informátor.