Budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Popoludní sa pomodlime večiereň o 17:00 hod. Modlitba chvál začne o 17:45 hod.

Moleben k presv. Bohorodičke bude v pondelok 13. októbra večer po sv. liturgii. V tento deň sa uskutoční aj celomestské večeradlo na prešovskej kalvárii so začiatkom o 16:30 hod. Viac informácií nájdete na plagáte.

Nácvik zboru bude v utorok 14. októbra po večernej sv. liturgii.

V stredu 15. októbra bude po večernej sv. liturgii biblická škola. Citát na prípravu – Mt 3, 1 – 12.

Tichá adorácia bude vo štvrtok 16. októbra večer ako zvyčajne.

V piatok 17. októbra stretko na fare nebude. Detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po sv. liturgii bude moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že najbližšie stretnutie pre rozvedených katolíkov, sa uskutoční dňa 14. októbra o 17:00 hod.v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77.

Počas celého mesiaca október si môžete v sakristii obnoviť hramoty.

Odo dnešného dňa sa môžete nahlasovať v sakristii na odber časopisu Slovo na budúci kalendárny rok 2015. Predplatné stojí 13,-€ za predpokladu, že bude počet odberateľov viac ako 11.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Vzadu na stolíku nájdete nový Informátor.