Aktuálne oznamy k 11. septembru 2022

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na misijný fond o. redemptoristov. Svoj milodar môžete venovať pre misionárov pri myrovaní.

Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod. Modlitby chvál začnú o 18.00 hod.

V stredu 14. septembra máme odporúčaný sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v utorok po večernej sv. liturgii.

Vo štvrtok 15. septembra budú sv. liturgie ako zvyčajne. Po večernej sv. liturgii bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 16. septembra pozývame všetky deti na detskú sv. liturgiu o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude požehnanie školských tašiek a pomôcok, ktoré si so sebou donesiete.

V sobotu 17. septembra bude o 17.00 hod. veľká večiereň a o 18.45 hod.  Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Budúcu nedeľu 18. septembra bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Sv. liturgie vo Veľkom Šariši budeme opäť sláviť od nedele 18. septembra v čase 10.00 hod.

Vyšlo nové číslo farského Informátora.

Kto si plánuje zakúpiť stolný kalendár o. redemptoristov a ešte tak neurobil, má stále možnosť, nakoľko ho misionári majú tu so sebou. Nájdete ho vzadu na stolíku.

Bohuznámy darca daroval na potreby farnosti 705,-€ a bohuznáma rodina z krstu 50,-€ na chrám. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!

Všetkým vám vyjadrujeme úprimné poďakovanie za vašu účasť na farských a zároveň celomestských misiách, ktoré prebiehali v našom chráme počas celého týždňa. Nech tento čas prinesie každému z nás hojnosť milostí tam, kde to najviac potrebujeme. Naše poďakovanie patrí nielen dobrotivému Bohu, ale aj o. redemptoristom – misionárom, o. Jozefovi Kišákovi a o. Ondrejovi Pacákovi. Pán Boh vám zaplať za vašu službu!