– Dnes je farská zbierka na stavbu fary.

– Popoludní bude večiereň o 17:00 hod. a po nej modlitby chvál o 18:00 hod.

– Budúcu nedeľu 18. septembra bude zbierka na kňazský seminár.

– Modlitby matiek budú v pondelok večer, modlitby mužov v utorok večer v sakristii a prvé poprázdninové stretnutie biblickej školy bude v rovnakom čase v chráme, v stredu večer bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s korunkou v čase 19:00 – 21:00 hod., v piatok stretko na fare o 16:15 hod. s nácvikom zboríku o 16:45 hod. a detská sv. liturgia o 17:30 hod.

– V pondelok 12. septembra začíname s telocvičňou na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod. Srdečne všetkých pozývame.

– V utorok 13. septembra vás pozývame na sv. liturgiu a osobné svedectvo mystičky Myrny do Chrámu Povýšenia sv. Kríža na Sekčove so začiatkom o 17:00 hod.

– V stredu 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 18:00 hod. s myrovaním. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

– 23. septembra sa uskutoční prvé metropolitné zhromaždenie. Prosíme vás o modlitby za všetkých účastníkov i požehnaný priebeh.

– V nedeľu 25. septembra máme zbierku vo farnosti Sulín. Ide o veľkú farnosť, preto vás žiadame, aby ste sa zapísali tí, ktorí by ste mohli ísť a pomôcť pri zbierke. Odchod od chrámu je o 8:00 hod.

– Zároveň sa v túto nedeľu 25. septembra uskutoční púť do poľského mesta Jaroslavi, kde sa nachádza ikona Bohorodičky pod názvom Dvere milosrdenstva. Kto by mal záujem zúčastniť sa tejto púte, nech sa nahlási v sakristii chrámu. Bližšie informácie poskytneme neskôr (zatiaľ zisťujeme záujem zo strany veriacich). Nahlásiť sa treba do budúcej nedele 18. septembra!

– V týchto chvíľach prebieha po celom Slovensku iniciatíva Otca, mamu deťom. Zapojiť sa do nej môže každý, kto dovŕšil 18 rokov, a to svojím podpisom na hárok, ktorý nájdete vzadu na stolíku vpravo a vyplnením ostatných údajov. Všetko je potrebné vypísať paličkovým písmom čitateľne bez skratiek modrým priloženým perom. Po podpise si môžete vziať priložený darček – záložku. Zber podpisov bude prebiehať od tejto nedele do konca októbra. Zároveň vás prosíme o modlitby za túto vec.

– Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho zakúpiť vzadu zo stolíka alebo vyzdvihnúť v sakristii chrámu. Vzadu na stolíku je aj nový Informátor.