Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať!

Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.

V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben k Božskému Srdcu

V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi a o 18.45 hod. nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii veľká večiereň sviatku Božského Srdca s lítiou. Tichá adorácia v tento deň nebude.

V piatok máme sviatok Božského Srdca. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 17.30 hod. V tento deň je voľnica.

Budúcu sobotu 17. júna bude o 17.00 hod. veľká večiereň a o 18.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Oznamujeme vám, že naša odpustová slávnosť sa tohto roku uskutoční v nedeľu 16. júla. Bližší program bude včas zverejnený.

Na chrám a potreby farnosti daroval bohuznámy darca 60,-€; bohuznámy darca 200,-€ a rodičia detí, ktoré pristúpili minulú nedeľu k prvej sv. spovedi 223,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!