Dnes je zbierka pre potreby farnosti.

Budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

O 17:00 hod. sa pomodlime večiereň a po nej bude krátka adorácia.

Moleben k presv. Bohorodičke sa pomodlime v pondelky a štvrtky po večerných sv. liturgiách.

Vo štvrtok 15. mája bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod.

Prvé sv. prijímanie bude budúcu nedeľu 18. mája o 10:00 hod. Upozorňujeme všetkých, ktorí chodia na túto liturgiu, že priestor v laviciach, hlavne vpredu po oboch stranách, bude vyhradený pre rodičov a blízkych detí. Prvá sv. spoveď bude v sobotu 17. mája o 9:00 hod.

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva bude v sobotu 24. mája. Odchod autobusu je o 3:30 hod. z parkoviska pri Jednote. Cena je 12,-€ na osobu pri plne obsadenom autobuse. Ešte máme voľné miesta. Prosím, zapíšte sa.

V utorok 13. mája sa bude konať slávnostné večeradlo pri príležitosti výročia fatimských zjavení v katedrálnom chráme o 15:45 hod. Pozývame spoločne sa modliť aj za pokoj na Ukrajine.

Ikona nazaretskej rodiny čaká na prijatie do ďalších domácností. Toto platí hlavne pre tých, ktorí navštevujú sv. liturgiu o 8:00 hod.

Stále máte možnosť podpísať petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny. Petícia je vzadu na stolíku. Taktiež sme pozvaní, aby sme ju zaniesli tam, kde sa možno inak nedostane a aby sme takýmto spôsobom vyzbierali ďalšie podpisy.

Farský úrad v Ľutine oznamuje, že od dnešnej nedele sa bude sláviť každú nedeľu sv. liturgia aj na hore v kaplnke o 18:00 hod.

Prosíme vás o modlitby za Archieparchiálne zhromaždenie, ktorého prvé zasadnutie bude v piatok 30. mája.

Vzadu na stolíku je nový Informátor.