• Vstupujeme do štvrtého týždňa Veľkého pôstu – sv. Štyridsiatnice.
  • V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst. V stredy a piatky Veľkého pôstu sa v našom chráme večer slúžia liturgie vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej sv. liturgii modlíme pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia liturgie sv. Bazila Veľkého.
  • V pondelok po večernej sv. liturgii bude skúška speváckeho zboru – Hlahol.
  • Všetky deti našej farnosti pozývame  na detskú sv. liturgiu(VPD) v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.
  • Sobota 17. marca je štvrtá zádušná sobota v tomto roku. Ranná sv. liturgia s panychídou o 6.30 hod. bude obetovaná za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt. Po večernej sv. liturgii sa budeme modliť moleben k úcte nášho patróna, blaženého vladyku Pavla.
  • Všetkých miništrantov pozývame na miništrantské stretkotak isto v sobotu 17. marca o 9.30 hod. Stretneme sa pred chrámom.
  • Budúcu nedeľu 18. marca bude pri obidvoch sv. liturgiách riadna zbierka na Podporný fond arcibiskupského úradu.
  • Dnes po sv. liturgii o 10.00 hod. bude ďalšie stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov, ako súčasť bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti zmierenia a eucharistie.
  • Dnešnú nedeľu  tiež znova pozývame všetky deti od šesť rokov na faru, na Čaj o piatej– stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave.