• Vstupujeme do štvrtého týždňa  predvianočného pôstu – filipovky.
  • Zajtra, t.j. v pondelok 12. decembra dopoludnia budeme spovedať chorých našej farnosti.
  • Gréckokatolícka charita v Prešove a Resocializačné stredisko Domov nádeje, Vás srdečne pozývajú na „Deň otvorených dverí“, dňa 13. decembra 2011, od 10 hod. do 17.00 hod. na Jarkovej ulici č. 79 v Prešove. Podrobnejší program dňa nájdete vzadu na nástenke.
  • Ďakujeme všetkým zúčastneným na včerajšom tvorivom popoludní.  Deti pripravili malé výrobky, drobné vianočné ozdoby a iné predmety, ktoré sa budú predávať na Vianočnej burze budúcu nedeľu (18.12.) po „desiatke“.  Všetkých vás na túto našu malú vianočnú burzu budúcu nedeľu pozývame. Výťažok z predaja sa použije na rozšírenie nášho vyrezávaného betlehema. Ak by chcel ešte niekto prispieť do burzy nejakými dobrými a funkčnými vecami (hračky, ozdoby, športové potreby) môže tak urobiť v priebehu tohto týždňa.
  • Predvianočná sv. spoveď pre našu farnosť bude budúcu nedeľu 18. decembra popoludní od 14.30 do 17.30 hod. Spolu by sme tu mali spovedať siedmi kňazi. Komu by nevyhovoval tento deň, nech radšej využije k sviatosti zmierenia ktorýkoľvek deň predtým v priebehu týždňa, nie potom.
  • Počas filipovkysme začali sériu katechéz venovaných spoznávaniu Katechizmu Katolíckej Cirkvi. Poznávanie KKC odporúča Konferencia biskupov Slovenska ako jednu z možností duchovnej obnovy a prípravy veriacich na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Ďalšia katechéza, na ktorú vás srdečne pozývame bude dnes o 17.30 hod., pred večierňou. Budeme v nej hovoriť a rozoberať  tému sviatkov, nedeľného slávenia, nakupovania počas týchto dní a pod.

  • Dnešnú nedeľu, 11. decembra sa tiež o 16.00 hod. uskutoční v kine Scala (oproti pošte) v meste vystúpenie hudobnej skupiny bratov kapucínov. Program je vyvesený na nástenke. Lístky si môžete zakúpiť v sakristii alebo priamo na mieste. Cena jedného lístka je 5 eur, pre študentov a dôchodcov je 3 eurá, deti a mládež do 14 rokov majú vstup zdarma.
  • Deti, ktoré sú zapojené  do prípravy vianočného programu pozývame na nácvik vianočnej akadémie popoludní o 16.00 hod. tu do chrámu. Koledníkov Dobrej noviny  prosíme , aby zostali tu v chráme na krátke stretnutie hneď po sv. liturgii.
  • V sakristii je napredaj knižný kalendár spolku sv. Cyrila a Metoda,  jeho cena je 2,-€. Ostatné nové čísla časopisov, ktoré k nám dochádzajú nájdete vzadu na stolíku.
  • GMC Bárka v Juskovej Voli organizuje počas zimných prázdnin 02. – 05. januára štvrtý ročník zimného pobytového Tábora sv. prvomučeníka Štefana. Tábor je pre deti vo veku od 9 do 13 rokov a cena na jednu osobu je 20 eur. Prihlásiť sa dá do 18. decembra.