Bratia a sestry, pozývame vás počúvať katechézy, ktoré v našej farnosti ponúka spoločenstvo Neokatechumenátnej cesty pod vedením o. Ľubomíra Petríka. Katechézy sú dvakrát v týždni, v pondelok o 19.00 hod. (po večernej sv. liturgii) a v piatok o 18.30 hod. (tak isto po večernej sv. liturgii). Využime túto príležitosť ohlasovania Božieho slova a učenia Cirkvi ako čas milosti, ako jeden zo spôsobov aktívneho prežívania Roku viery či ako duchovné prežívanie pôstneho obdobia – Filipovky, ktorá sa začne už na ďalší týždeň.

V stredu po večernej sv. liturgii bude nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

Vo štvrtok 15. novembra vstupujeme do Filipovky. Je to prípravný (pôstny) čas pred sviatkami Narodenia nášho Pána Ježiša Krista.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detské sv. liturgie v nezmenenom čase, v piatok o 17.30 hod. Pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú v tomto školskom roku pripravovať na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie.

Srdečne vás pozývame na 21. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 17. novembra 2012. Program vystúpenia zborov začne popoludní o 14.00 hod.

V nedeľu 18. novembra bude v našom chráme pri sv. liturgii o 10.00 hod. spievať jeden z účinkujúcich zahraničných zborov. Bude to miešaný chrámový zbor Axios pri Chráme sv. archanjela Michala studitského monastiera z Ľvova. Po sv. liturgii zaspievajú ešte niekoľko skladieb zo svojho repertoáru. Chceli by sme pre nich potom urobiť takú malú zbierku na čiastočné pokrytie ich cestovných nákladov.

V poslednom čísle farského informátora sme uverejnili viac informácií o projekte „Palotínska adopcia srdca“, zatiaľ máme nahlásených šesť rodín, ktoré majú záujem adoptovať si dieťa – sirotu z niektorého z afrických štátov alebo z Indie a pomáhať mu finančnou sumou 16 eur mesačne. Ak sú medzi vami ďalší záujemcovia (nemusia to byť rodiny, môžu to byť aj jednotlivci alebo dvaja – traja ľudia, ktorí sa spolu dajú dohromady), môžete sa prihlásiť v sakristii a nadiktovať svoje základné údaje a požiadavky na dieťa: vaše meno, adresu, telefón, e-mail, pohlavie dieťaťa, približný vek a krajinu pôvodu.

V sakristii je nové číslo Slova (23). Prosíme predplatiteľov, aby si ho prišli vyzdvihnúť do sakristie. Spolu s týmto číslom dostáva každý predplatiteľ aj nový nástenný kalendár. Zároveň vám oznamujeme, že môžete vyplatiť aj predplatné na nasledujúci kalendárny rok (12,50 eur). Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona