Budúcu nedeľu 18. októbra bude zbierka na misie.

Dnes popoludní o 17:00 hod. je večiereň a po večierni vás pozývame na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. a hosťom o. Slavomírom Pálfim a skupinou Joel.

V pondelok večer budú v chráme modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. V utorok bude biblická škola (chrám) a liturgický spev (sakristia). V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia zakončená požehnaním. V piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.

Počas mesiaca október sa modlíme Moleben k presv. Bohorodičke v pondelok večer a v stredu ráno po sv. liturgiách.

Akatist požehnania rodín bude v stredu večer po sv. liturgii. Večer bude cirkevnoslovanská sv. liturgia.

Vo štvrtok 15. októbra budú po večernej sv. liturgii vedúce schoenstattských spoločenstiev obnovovať sľuby.

V piatok 16. októbra privítame u nás sestry baziliánky pri večernej sv. liturgii, ktoré budú prezentovať svoju rehoľu krátkym pásmom hneď po skončení sv. liturgie. V závere bude diskusia. Srdečne pozývame.

Moleben k bl. P. P. Gojdičovi bude po večernej sv. liturgii v sobotu 17. októbra.

V sakristii si môžete stále nahlásiť odber časopisov Slovo a Misionár na rok 2016 a taktiež doplniť hramoty (do konca októbra 2015).

Vzadu na stolíku je nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho zakúpiť, predplatitelia vyzdvihnúť v sakristii.

Chceme vás poprosiť o strpenie s našou farskou webovou stránkou, hlavne čo sa týka fotogalérie, ktorá momentálne nefunguje. Problém nie je na našej strane, pracujeme na novom vzhľade farského webu, ktorý bude funkčný v priebehu niekoľkých týždňov. Ďakujeme za trpezlivosť.