Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Svoj milodar môžete vložiť do košíka pri dverách. Vopred Pán Boh zaplať!

Popoludní bude o00 hod. každodenná večiereň a o18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.

V pondelok 11. septembra sme všetci srdečne pozvaní na archijerejskú sv. liturgiu do katedrály so začiatkom o 8.30 hod. V tento deň si pripomíname výročie blahorečenia bl. biskupa V. Hopka. Po sv. liturgii bude pre všetkých zúčastnených pripravené agapé v priestoroch Arcibiskupského úradu.

Vstredu 13. septembra bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru v pastoračke.

Voštvrtok 14. septembra máme sviatok Povýšenia životodarného Kríža. Sv. liturgie s myrovaním budú o30 hod. a o 18.00 hod. V tento deň je zdržanlivosť  od mäsa. Po večernej sv. liturgii bude tichá adorácia ukončená Korunkou BM o 21.00 hod.  Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v stredu po večernej sv. liturgii.

V piatok septembra máme sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. V tento deň je voľnica.

V sobotu 16. septembra zavíta do Klokočova kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej Stolice. Preto vás chceme všetkých čo najsrdečnejšie pozvať k tejto historickej udalosti, za účasti významných cirkevných autorít zo Slovenska i zahraničia, aby sme tak spoločne vytvorili jedno nádherne modlitbové spoločenstvo okolo našej Nebeskej Matky pri slávení archijerejskej svätej liturgie so začiatkom o 10.00 hod.

V sobotu 23. septembra sa uskutoční Púť do Krakova. Z Prešova ide spoločný autobus. Kto by mal záujem zúčastniť sa, nech sa čím skôr nahlási v sakristii chrámu. Podrobný program púte nájdete vzadu na nástenke.

Vyšlo nové číslo farského informátora.

Dôležitá informácia: od budúcej nedele septembra vrátane bude zmena v liturgickom slávení, a to takto: 7.00 utiereň, 8.00 sv. liturgia (csl), 9.30 sv. liturgia (sl), 11.00 sv. liturgia (sl). Liturgia pre Rusínov sa posúva na popoludňajší čas (po vzájomnej dohode). Večiereň ostáva v nezmenenom čase o 17.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

liturgie vo Veľkom Šariši budeme sláviť od nedele 17. septembra v čase 9.00 hod. Miesto slávenia ostáva nezmenené: kaplnka na miestnom cintoríne.

Dávame vám do pozornosti možnosť objednať si časopis Misionár na rok 2024. Celoročné predplatné časopisu sa nezmenilo, je to 21 Eur. Ak urobíte objednávku do novembra 2023, každý predplatiteľ Misionára dostane aj stolový kalendár na rok 2024.

V sakristii vám ponúkame na predaj stolový kalendár na rok 2024 z vydavateľstva Misionár za cenu 3,-€.