Dnes popoludní večiereň nebude.

Budúcu nedeľu 17. septembra je zbierka na kňazský seminár, ktorou nepodporujeme samotných bohoslovcov ako osoby, ale prispievame na chod seminára.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (4. – 6. ikos) a nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod.

Vo štvrtok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 17:30 hod. s myrovaním. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V piatok 15. septembra slávime Presvätú Bohorodičku Spolutrpiteľku. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 17:30 hod. V tento deň je voľnica.

V nedeľu 17. septembra budeme po sv. liturgii o 10:00 hod. požehnávať deti (škôlkárov, žiakov, študentov) a posväcovať školské tašky na začiatok školského roka.

Modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. budú v nedeľu 17. septembra po večierni.

V nedeľu 24. septembra po sv. liturgii o 10:00 hod. bude stretnutie miništrantov. Pozývame všetkých chlapcov, ktorí miništrujú aj tých, ktorí by chceli začať miništrovať k účasti.

Rozpis vyučovania náboženstva na základných školách našej farnosti nájdete vzadu na nástenke, ale aj na webovej stránke farnosti.

Vyšlo nové číslo časopisu Informátor. Nájdete ho vzadu na stolíku.

Žiadame rodičov detí, ktoré pôjdu tento školský rok na prvú sv. spoveď a prijímanie, aby ste ich nahlasovali počas mesiaca september v sakristii chrámu. Stretnutia s deťmi a rodičmi začnú v októbri.

Od októbra 2017 bude v našej farnosti prebiehať kantorský kurz. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem vstúpiť do kantorskej služby pre našu farnosť, aby sa ho zúčastnili (nielen jednotlivci, ale aj skupiny).

Pozývame vás na celoslovenské večeradlo jubilejného roku Fatimy v termíne 23. – 24. septembra do Detvy. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na plagáte.

24. septembra ideme na zbierku do Malcova. Kto by mal záujem nech sa zapíše vzadu na papier. Odchod od chrámu je o 8:30 hod.