Aktuálne oznamy k 10. októbru 2021

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Po jej skončení vás pozývame na modlitby chvál s katechézou (režim OTP) so začiatkom o 18.00 hod.

Režim sv. liturgií počas týždňa ostáva nezmenený, t.j. sv. liturgie o 6.30 hod. sú v režime ZÁKLAD (25 osôb), o 18.00 hod. v režime OTP (63 osôb), v sobotu večer s platnosťou na nedeľu v režime ZÁKLAD (25 osôb), v nedeľu o 7.30 v režime OTP (63 osôb), o 9.00 hod. pre očkovaných (bez kapacitných obmedzení) a o 10.30 hod. v režime ZÁKLAD (25 osôb). Keďže sa na sv. liturgie vytvára zoznam účastníkov, prosíme vás, aby ste prichádzali v predstihu a stihli sa zapísať.

V stredu bude Akatist k sv. Jozefovi o 45 hod. Po sv. liturgii bude nácvik chrámového zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia do 21.00 hod. V piatok bude detská sv. liturgia, v sobotu veľká večiereň o 17.00 hod. a v nedeľu utiereň o 6.30 hod.

V nedeľu 17. októbra bude o 17.00 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a požehnaním s jeho relikviami.

V sakristii chrámu si môžete predplatiť časopisy Slovo a Misionár na rok 2022. Slovo stojí 17,-€/rok a Misionár 13,-€/ Neodkladajte si to na poslednú chvíľu. Takisto si môžete obnoviť aj hramoty.

Minulotýždňovú farskú zbierku sme podporili sumou 591,15,-€. Okrem toho daroval na dokončenie okolia bohuznámy darca 1800,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Počas celého mesiaca október vás pozývame k modlitbe sv. ruženca. Modlime sa ho najmä v chráme pred rannými či večernými sv. liturgiami, aby sme obnovili to, čo tu kedysi bolo zaužívané.