• Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca. Pozývame vás teda všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu. Či už doma alebo v chráme pred každou večernou sv. liturgiou. Keďže sa sv. ruženec modlí pred sv. liturgiou počas celého roka, podobne ako po minulé roky chceme pripraviť osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 18.15 hod. sv. ruženec vedie iná skupina. Dnešnú nedeľu 10. októbra sa budú modliť muži, 17. októbra deti a mládež, 24. októbra ženy a nakoniec 31. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri modlitbe sv. ruženca.

  • V stredu 13. októbra bude o 16.00 hod. nácvik nášho detského zboru a v piatok pozývame všetky deti na detskú sv. liturgiu o 17.30 hod.

  • Nedeľa 17. októbra je Misijnou nedeľou.  Vo všetkých chrámoch našej krajiny sa pri sv. liturgiách modlí za misijné dielo a ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia a tiež sa koná zbierka na pomoc misionárom po celom svete.

  • Blíži sa čas modlitieb za zosnulých a tiež novembrovej oktávy. Kto chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili zádušné sv. liturgie: najbližšie v pondelok – 1. novembra (o 18.00 hod. sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých) a tiež počas zádušných sobôt, nech si príde do sakristie obnoviť hramoty na tento cirkevný rok.

  • Chceli by sme zistiť záujem o farský ples v mesiaci február po novom roku. Zisťujeme takto zavčasu, aby sme stihli rezervovať sálu na 5. alebo 12. februára 2011. Vzadu na stolíku bude zoznam na predbežné zapísanie. Necháme ho tam asi tri týždne a podľa toho sa uvidí, či budeme farský ples organizovať alebo nie.

  • Dnešnú nedeľu 10. októbra popoludní o 14.00 hod. bude opäť v našom chráme otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu. Aj všetci domáci sú srdečne pozvaní.

  • Oznam pre tých, ktorí sa zapísali na púť do Litmanovej v stredu 13. októbra: Odchod autobusu bude o 8.30 hod. z parkoviska pri Coop Jednote na zastávke Centrum.