Aktuálne oznamy k 10. máju 2020

Bratia a sestry, veľmi sa tešíme, že sa môžeme opäť spoločne stretávať pri bohoslužbách. Apelujeme však na našu zodpovednosť, aby sme aj naďalej dôsledne dodržiavali prísne opatrenia. Platí to aj pri príchode do chrámu:

 • Do chrámu prichádzajte s rúškom alebo s iným vhodným prekrytím úst a nosa.
 • V predsieni po vašej ľavici použite dezinfekciu na ruky.
 • V chráme zaujmite miesto, ktoré je označené bielym lístkom. Kapacita chrámu je 60 miest pri dodržaní dvojmetrových odstupov. Všetky sú na sedenie Osoby žijúce v jednej domácnosti (manželia, rodičia s deťmi a pod.) môžu sedieť spolu. Nikto ďalší si k nim už prisadnúť nesmie.
 • Po naplnení kapacity chrámu je potrebné ostať vonku pred chrámom a tak byť účastný sv. liturgie.
 • Na sv. prijímanie prichádzate v dvojmetrových odstupoch. Eucharistiu prijímate do dlane (bez rukavice) a po odkrytí úst ju prijímate pred kňazom. S Eucharistiou, prosím, neodchádzajte do lavíc. Stále majme na zreteli, že ide o Eucharistiu.
 • Prosíme rodičov, ktorých deti môžu prijímať len pod spôsobom Krvi, aby na istý čas zakceptovali, že ich deti nebudú dostávať Eucharistiu (z praktických dôvodov, keďže nemáme dostatok lyžičiek pre všetky deti). Môžu s nimi prísť na požehnanie.
 • Tie deti, ktoré už môžu prijímať tuhý pokrm, môžu prijať Eucharistiu pod spôsobom Tela a to tak, že im ju do úst vloží sám rodič. To isté je možné urobiť aj pri starších deťoch, pri ktorých si rodičia nie sú istí, či im Eucharistia nevypadne z rúk. Jedinou podmienkou podania Eucharistie dieťaťu rodičom je, že k Eucharistii ako prvý pristúpi rodič dieťaťa.
 • Ak budeme sláviť liturgiu min. dvaja kňazi a pred chrámom budú veriaci, jeden z kňazov príde rozdávať Eucharistiu aj vonku. V takom prípade nemusíte tí, ktorí ste vonku, vchádzať do chrámu.
 • Zvonček bude až do odvolania formou košíka, ktorý bude vyložený na stolíku pri dverách. Pri odchode z chrámu môžete svoj milodar nechať v ňom.
 • Za kňazom môžete aj naďalej prichádzať do sakristie, avšak až po sv. liturgii. Prichádzajte po jednom. Ostatní čakajte pred ikonostasom.
 • Kto potrebuje pristúpiť k sv. spovedi, je to už možné, ale nakoľko nemôžeme využívať priestory spovedelníc, dopredu sa dohodnite s kňazom. Isto vás rád vyspovedá pri dodržaní všetkých opatrení.

Berúc na vedomie, že z bezpečnostných dôvodov nemôžeme využívať naplno kapacitu chrámu, vás informujeme, že v nedeľu budeme až do odvolania sláviť štyri sv. liturgie. Prvé dve sú ponúknuté prednostne pre seniorov, a to v čase 7.30 hod. cirkevnoslovansky a o 9.00 hod. slovensky. Ďalšie dve budú v slovenskom jazyku, a to o 10.30 hod. a o 12.00 hod. Na splnenie nedeľnej povinnosti môžete využiť aj sobotnú večernú sv. liturgiu o 18.00 hod., ktorá je už s platnosťou na nedeľu. Cez týždeň sú sv. liturgie bezo zmeny. Zatiaľ po večerných sv. liturgiách v týždni nebudú stretnutia žiadneho spoločenstva. Chrám bude až do odvolania otváraný 30 minút pred začiatkom sv. liturgie. V tom čase sa môžete modliť sv. ruženec.

Sv. liturgie vo Veľkom Šariši nebudeme sláviť až do odvolania.

Počas týždňa bude možné pristúpiť k sv. spovedi, a to v pondelok, utorok a stredu dopoludnia (9.00 – 10.00) a popoludní (17.00 – 17.40). Tí, ktorí sa chcete vyspovedať, zapíšte sa na papier na konkrétny deň a čas. Prosíme vás, aby ste sa zapisovali nakoľko sa len dá zaradom, aby sme nemali prázdne miesta. Ďakujeme.

Aj naďalej platí dišpenz od účasti na sv. liturgii v nedeľu či prikázaný sviatok. Každý, kto sa cíti byť ohrozený, môže s čistým svedomím ostať v tejto mimoriadnej situácii doma.

Stále je možné sledovať či počúvať prenosy sv. liturgií cez www.logos.tv, televíziu LUX či rádio Lumen alebo cez prenosy z jednotlivých farností prostredníctvom internetu (facebook, youtube).

Kancelária farského úradu funguje normálne. Avšak pri všetkých vašich požiadavkách na nás nás, prosím, kontaktujte prednostne telefonicky alebo emailom.

Všetky tieto informácie nájdete nielen vzadu na nástenke, ale aj na našej webovej stránke a v novom Informátore, ktorý je celý venovaný práve týmto opatreniam.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo, Misionár, Blahovistnik a Milujte sa! Predplatitelia ich nájdu v sakristii. Ostatní si ich môžete zakúpiť vzadu zo stolíka.

o. Peter Kačur, správca farnosti