• Budúcu nedeľu 17. januára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.
  • Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.
  • Po jej skončení vás pozývame na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod., v utorok večer biblická škola a liturgický spev, v stredu večer nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva. V piatok bude stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po jej skončení bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi.
  • V nedeľu 17. januára budú v Katedrále sv. Jána Krstiteľa vystavené k verejnej úcte relikvie sv. Terézie z Lisieux od 9:00 do 13:00 hod. Pozývame vás pri tejto príležitosti na archijerejskú sv. liturgiu o 10:00 hod. ako aj k osobnej modlitbe pri jej relikviách.