Aktuálne oznamy k 10. februáru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a jeho komisií, ktoré napomáhajú pastorácií.

Večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po jej skončení na modlitby chvál o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a po detskej sv. liturgii stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. V sobotu bude o 17:00 hod. Veľká večiereň.

Celý budúci týždeň (11. – 17. február) prebieha Národný týždeň manželstva. Vzadu na nástenke sú uvedené rôzne aktivity v našom meste, do ktorých sa manželia môžu zapojiť.

V stredu 13. februára si náš chrámový zbor Hlahol pripomenie 15. výročie svojho založenia. Po večernej sv. liturgii vás pozývame na pásmo, ktoré si zboristi pripravili a srdečne nás naňho pozývajú. Pôjde o prierez celého ich pôsobenia.

V sobotu 16. februára o 16:00 hod. a v nedeľu 17. februára o 21:45 hod. budú v TV Lux odvysielané reprízy slávnostného Galavečera, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti končiaceho sa Jubilejného roka Prešovskej archieparchie v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča na Bernolákovej ulici 21 v Prešove, vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 15. februára v čase od 16:00 – 19:00 hod. v priestoroch školy.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom vás srdečne pozýva na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu, Jarková 77 v Prešove. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

Farnosť Povýšenia svätého Kríža Prešov-Sekčov a tím GODZONE MISSION vás srdečne pozývajú na evanjelizačný večer, ktorý sa uskutoční 22. februára so začiatkom o 18:00 hod. sv. liturgiou a programom GODZONE MISSION o 19:00 hod.

Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou vyhlasuje verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2018. Aby mohla vyhrať poštová známka Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky, všetkých vás pozývame k zapojeniu sa do ankety prostredníctvom poštového lístka s uvedením vašej poštovej adresy na: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo emailom na: anketa.znamka@slposta.sk najneskôr do 30. apríla 2019. Lístok označte heslom ANKETA 2018. Každý účastník ankety získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou s prítlačou najkrajšej známky roku 2017 a bude zaradený do žrebovania o vecné ceny.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a farského Informátora. Môžete si ich zakúpiť či vyzdvihnúť vzadu na stolíku.