Aktuálne oznamy k 10. decembru 2017

Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu farskej budovy.

Dnešný večerný program začína modlitbou večierne o 17:00 hod. a chválami s modlitbami príhovoru o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer budú modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod.

Moleben pred Narodením Pána bude v pondelok a stredu večer po sv. liturgii.

V piatok 15. decembra bude po večernej sv. liturgii kantorská škola.

V sobotu 16. decembra pozývame matky zo spoločenstva modlitby matiek na celoprešovské modlitbové stretnutie, ktoré bude v kostole sv. Jána Bosca (saleziáni) a začne o 15:00 hod.

Budúcu nedeľu 17. decembra vás pozývame prijať sviatosť zmierenia a pokánia pred sviatkami Narodenia Pána, ktorá začne o 14:00 hod. V tú istú nedeľu sa po sv. liturgii o 10:00 hod uskutoční naša tradičná vianočná burza.

Spovedať chorých pred Vianocami budeme v piatok 15. decembra. Chorých môžete nahlásiť v sakristii chrámu.

Ak chcete prispieť na kvetinovú výzdobu počas Vianoc, môžete tak urobiť v sakristii chrámu.

GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva na zimný detský tábor. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.

Vzadu na nástenke visí ponuka na hromadné objednanie kníh z vydavateľstva Postoj. Sú vhodné ako darček. Ako farnosť môžeme dostať pri väčšom počte kusov zľavu. Kto by mal záujem o tieto knihy, nech sa nahlási čím skôr v sakristii s uvedením titulu a počtu kusov.

Koledovanie Dobrej noviny bude v pondelok 25. decembra od 14:00 hod. Tí, ktorí chcete prijať koledníkov, môžete sa zapísať vzadu na papier. Príspieť na Dobrú novinu môžete aj v sakristii chrámu (ak nemôžete prijať koledníkov) a to do konca roka 2017.

Aj tohto roku chceme spríjemniť štedrý deň ľuďom v núdzi. Štedrovečerné alebo trvanlivé potraviny môžete priniesť do sakristie chrámu a my ich následne odovzdáme do charitného domu. Môžete tak urobiť do piatka 22. decembra.

Vzadu na stolíku je petícia proti prijatiu Istanbulského dohovoru. Môžete ju podpísať s uvedením presných údajov ako to petícia vyžaduje.

V sakristii máme na predaj dva kalendáre: stolový kalendár otcov redemptoristov za 2,-€ a nástenný kalendár otcov baziliánov za 1,-€.