Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.
Budúcu nedeľu 17. apríla bude zbierka na kňazský seminár. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod seminára a vykryť deficit, ktorý vzniká iba čiastočným pokrytím nákladov na chod seminára z dotácie od štátu a platieb bohoslovcov.
Večiereň sa pomodlíme dnes o 17:00 hod. Po večierni vás o 18:00 hod. pozývame na modlitby chvál s hosťom Richardom Vašečkom.
Celý budúci týždeň (11. – 17. apríl) je vyhlásený za Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Obetujme svoje modlitby, úmysly i kríže práve za tých, ktorí hľadajú svoju cestu k Bohu v rôznych spoločenstvách.
V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00 hod.), v utorok nácvik liturgického spevu a biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s korunkou (obetovaná za duchovné povolania) a v piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v piatok 22. apríla po detskej sv. liturgii večer.
V sobotu 23. apríla vás pozývame na dve podujatia. Prvým je DOD v našom kňazskom seminári v Prešove. Tam pozývame hlavne mladých a rodiny, ktorí majú záujem spoznať seminár zvnútra a spoznať aspoň z časti život bohoslovcov. Druhým pozvaním je účasť na celoslovenskom večeradle v Ľutine. Záujemcovia o autobus do Ľutiny sa môžu hlásiť v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 2,-€. V oboch prípadoch ide o celodenný program. Konkrétne časy a celý program podujatí nájdete vzadu na plagátoch alebo na našom webe.
V nedeľu 24. apríla ideme na zbierku na stavbu fary do farnosti Varhaňovce. Prosíme vás veriacich, aby ste sa zapísali vzadu na papier.
V sobotu 30. apríla vás pozývame na Turistický deň prešovskej archieparchie, ktorý sa uskutoční na trase Sedliská (Podčičva) – Vyšný Kazimír. Máme objednaný spoločný autobus. Nahlasovanie prebieha v sakristii chrámu. Pozývame nielen deti či mladých, ale aj celé rodiny.
V rámci Svätého roka milosrdenstva vám predovšetkým pozývame na 6. metropolitnú púť do Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. mája. Nahlasovanie bude prebiehať v sakristii chrámu. Ide o púť, ktorú dávame špeciálne do vašej pozornosti.
Vzadu na stolíku je nový Informátor.