Dnes je zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

Popoludní sa pomodlime o 17:00 hod. každodennú večiereň.

Vo štvrtok 14. augusta bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. ukončená modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a požehnaním.

V piatok 15. augusta máme prikázaný sviatok Zosnutia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú dve, ráno o 6:30 a večer o 17:30 hod. Po každej bude myrovanie. V tento deň je zároveň voľnica.

V sobotu 16. augusta večerná sv. liturgia nebude.

V sakristii chrámu sa stále môžete nahlasovať do stredy 13. augusta na púť do Ľutiny v nedeľu 17. augusta. Autobus pôjde zo zástavky Centrum v nedeľu 17. augusta ráno o 6:30 hod.

Pozývame všetky deti na stretká na fare každý piatok o 16:15 hod. Začneme v piatok 3. septembra po večernej sv. liturgii.