• Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa už od stredy zapájali do spoločného prípravného programu pred odpustovou slávnosťou. Zvlášť tým, s ktorými sme preputovali ulice našej farnosti a sídliska vo štvrtok s Najsvätejšou Eucharistiou a v piatok s krížom. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhali organizačne, s upratovaním, kvetinovou výzdobou… Ďakujeme všetkým členom pastoračnej rady, všetkým našim kurátorom, kantorom, spevákom zo zboru Hlahol a detského zboru.

  • V piatok 15. júla na Sviatok sv. kniežaťa Vladimíra je voľnica.

  • V nedeľu 17. júla na sviatok bl. biskupa Pavla, bude v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa odpustová slávnosť, na ktorú sme všetci srdečne pozvaní. Slávnostná archijerejská sv. liturgia sa začne o 10.00 hod.

  • Stretnutie rodičov, ktorí prihlásili svoje deti na stanovačku naplánovanú na tento týždeň prosíme, aby prišli na spoločné organizačné stretnutie dnes popoludní pred večierňou o 18.00 tu do chrámu.