Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine pozýva všetkých na Púť matiek spojenú s Dňom rodiny dnešnú nedeľu 10. júna. Program sa začína archijerejskou sv. liturgiou o 10.00 hod. potom sa presunie do Sabinova, kde bude pokračovať až do večerných hodín.

Dnešnú nedeľu tiež pozývame deti na čaj o piatej. Na stretnutie pri čaji modlitbe a zábave, ktoré sa začne ako obyčajne o 17.00 hod. na fare. Keďže to bude tohtoročné záverečné stretnutie, urobíme si spoločné agapé. Deti môžu priniesť so sebou okrem čaju aj niečo drobné na vzájomné pohostenie.

V mesiaci jún vás pozývame na pobožnosti k úcte Božského srdca, ktoré sa modlíme pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu Akatist k Ježišovi Kristovi. V utorok a vo štvrtok Moleben k Božskému srdcu.

Spevácky zbor dospelých – Hlahol bude mať v tomto týždni skúšku v stredu po večernej sv. liturgii o 18.00 hod.

V piatok 15. júna je Sviatok Božského srdca. Sv. liturgie budú o 6.30 csl. a 17.30 sl. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň je voľnica.

Všetky deti ktoré sa počas roka zúčastňovali detských sv. liturgií a zbierali písmenká csl. abecedy chceme vyzvať aby v piatok priniesli na sv. liturgiu svoje zvitky, kde si písmenká lepili, aby sme tak mohli vyhodnotiť ich celoročnú účasť a aktivitu pri detských liturgiách.

V sobotu 16. júna je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Ani v tento deň sa poriadok bohoslužieb nemení. Budú ako obvykle ráno o 6.30 csl. a večer o 18.00 sl.

Nezabudnite svoje deti prihlásiť na Letné stretnutia mladých v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete na plagáte alebo na www.gmcbarka.sk, prípadne na telefonicky (centrum): 057 / 44 902 90 alebo 0904 738 191. Deti nemusíte prihlasovať len cez farský úrad, ale môžete tak urobiť aj priamo cez webovú stránku centra. Za pobyt sa platí až priamo na mieste.