Dnes popoludní vás pozývame na bohatý program, ktorý začne o 16:15 hod. Rodinným večeradlom obetovaným za všetky mamy, pokračovať bude večierňou o 17:00 hod. a o 18:00 hod. Vás pozývame na modlitby chvál s hosťom o. P. Milenkým.

Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá po oboch sv. liturgiách.

V nedeľu 10. mája vás pozývame na odpustovú slávnosť do Hrabského (rodisko bl. V. Hopka). Program slávnosti nájdete na nástenke.

V pondelok budú modlitby matiek, v utorok nácvik liturgického spevu, v stredu biblická škola, vo štvrtok tichá adorácia a v piatok stretko na fare s nácvikom zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.

V pondelok 11. mája sa po več. sv. liturgii pomodlime moleben k bl. V. Hopkovi.

Vo štvrtok 16. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 a 18:00 hod. s myrovaním.

V sobotu 16. mája sa uskutoční púť do Krakova, na ktorú ideme aj my. Autobus odchádza z parkoviska pri Jednote (zastávka Centrum) o 4:00 hod. Cena autobusu je 11,-€. Návrat je vo večerných hodinách.

V nedeľu 17. mája budú v katedrále modlitby za mesto so začiatkom o 17:30 hod., a to rozjímavý ruženec, sv. liturgia a adorácia. Srdečne pozývame.

Budúcu nedeľu 17. mája bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie, ku ktorému pristúpia deti počas sv. liturgie o 10:00 hod. Prvá sv. spoveď bude v sobotu 16. mája o 9:00 hod. tu v chráme.

V sakristii máme na predaj CD o. P. Milenkýho s názvom Dnes už viem v sume 10,-€ a vzadu na stolíku je na predaj pobožnosť k ikone Sv. rodiny v sume 1,-€.

Vzadu na stolíku je nový Informátor a Slovo.