Pripomíname aj naďalej možnosť zapojiť sa svojimi návrhmi a podnetmi do Metropolitného zhromaždenia, ktoré môžeme v písomnej podobe a podpísané vhadzovať do pripravenej krabice vzadu v chráme (do konca februára). Pripomienky, návrhy a otázky sa môžu dotýkať ktorejkoľvek oblasti života našej cirkvi (pastorácia, liturgia, sviatosti a sviatostný život, školstvo a vyučovanie náboženstva, masmédiá, hierarchia a ďalšie).

Blahoželáme víťazom tretieho ročníka Bowlingového turnaja manželských párov našej farnosti. Víťazstvo si zopakovali manželia Kronoví. Dnes, v nedeľu 10. februára pozývame manželské dvojice na večernú adoráciu o 19.00 hod., kedy sa budeme za jednotlivé manželstvá spoločne modliť a požehnávať ich.

V rámci Národného týždňa manželstva sa ešte v nedeľu 17.2. uskutoční v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa o 15.30 hod. modlitba sv. ruženca obetovaná za manželov a po ňom o 16.15 hod. Krížová cesta obetovaná tak isto za manželov.

Zajtra, t.j. v pondelok 11. februára je prvý deň Veľkého pôstu. V tento deň sa zachováva prísny pôst. Zdržiavame sa mäsa, mlieka, vajec. Raz do dňa sa môžeme najesť sa dosýta, okrem toho je možné menšie občerstvenie. Večer sa po sv. liturgii budeme modliť Veľkopôstny moleben.

V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst.

V stredy a piatky Veľkého pôstu sa budú v našom chráme slúžiť Služby vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej sv. liturgii budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava a stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začne v prvú pôstnu nedeľu 17. februára 2013.

V prvú pôstnu nedeľu 17. februára je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na Charitu. Dar almužny je spolu so zdržanlivosťou a modlitbou hlavná náplň pôstneho času.

V sakristii je posledné číslo Slova (3), kto si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Popoludňajší program: 18.00 Večiereň s kajúcimi poklonami a vzájomným zmierením
19.00 Eucharistická poklona