Budúcu nedeľu 17. novembra bude zbierka na podporný fond II.

Zároveň vás upozorňujeme, že budúcu nedeľu 17. novembra bude zmena v jazykoch slávení sv. liturgií. Sv. liturgia o 8:00 hod. bude slovenská a sv. liturgia o 10:00 hod. bude cirkevnoslovanská. Na tejto liturgii bude spievať chrámový zbor z katedrály.

V piatok 15. novembra bude po detskej sv. liturgii nácvik detského speváckeho zboru. V tento deň začína pôst pred sviatkom Narodenia Pána známy ako filipovka.

Počas filipovky vás pozývame na modlitbu večierne každú nedeľu o 18:15 hod., pri ktorej odznejú katechézy na tému Narodenie Pána a proroci.

V sobotu 16. novembra pozývame chlapcov na miništrantské stretko tu do chrámu o 14:00 hod. Zároveň na toto stretnutie pozývame všetkých, ktorí sa chcú aj počas nastávajúcich vianočných sviatkov zapojiť do koledovania Dobrej noviny.

Pozývame vás na festival duchovných piesní byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v sobotu 16. novembra o 14:00 hod. v katedrále, na ktorom vystúpi aj náš chrámový zbor Hlahol. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

Gréckokatolícka charita Prešov pozýva k spolupráci pri zbierke potravín v Tescu, ktorá sa bude konať v dňoch 14. – 20. novembra (okrem nedele) v Hypertescu Prešov. Nejde o finančnú pomoc. Ide o zakúpenie potravín a ich následné odovzdanie pracovníkom na to určeným v Tescu. Viac informácií o zbierke a o konkrétnych potravinách nájdete vzadu na nástenke.

V Centre pre rodinu na Sigorde sa uskutočnia duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených v termíne 15. – 17. november. Cena je 40,-€ na osobu.

17. a 24. novembra (nedeľa) máte možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia mladých pod názvom Svetlo Slovienom. Hrať sa bude o 15:00 hod. a 18:00 hod. počas oboch dní.

Nové číslo časopisu Slovo si môžete vyzdvihnúť alebo zakúpiť v sakristii chrámu. Záujemcovia o predplatné sa môžu nahlasovať v sakristii čím skôr pri nezmenenej sume 12,50,-€ na rok.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod. Stretko mladých stredo, vysokoškolákov a pracujúcich mladých na fare bude o 20:00 hod.