Každodenná večiereň bude dnes o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretká na fare začnú od 13. októbra.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod. modlitby žalmov a Korunka Božieho Milosrdenstva. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti.

V stredu 4. októbra bude po večernej sv. liturgii Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (10. – 13. ikos).

V piatok 6. októbra vás pozývame na stretnutie s misionárom o. Róbertom Balekom, ktorý pôsobí v Rusku na Sibíri. Počas večernej sv. liturgie o 17:30 hod. sa nám prihovorí misijnou kázňou a po sv. liturgii nám predstaví svoju misiu slovom i projekciou s následnou diskusiou. Srdečne vás všetkých pozývame. Vzadu na stolíku bude aj krabička, do ktorej môžete prispieť na misie.

V sobotu 7. októbra je fatimská sobota. Večeradlo sa pomodlíme o 17:00 hod.

V nedeľu 8. októbra bude po sv. liturgii o 10:00 hod. stretnutie miništrantov (súčasných aj budúcich).

Modlitby chvál so svedectvom budú v nedeľu 8. októbra o 18:00 hod. Srdečne vás pozývame!

Prvé stretnutie detí nahlásených na prvú sv. spoveď a ich rodičov bude v piatok 13. októbra po detskej sv. liturgii. Účasť je povinná.

Kantorský kurz začne v piatok 20. októbra po večernej sv. liturgii. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem vstúpiť do kantorskej služby pre našu farnosť, aby sa ho zúčastnili (nielen jednotlivci, ale aj skupiny).

Každý, kto si chce predplatiť časopis Misionár na rok 2018, môže tak urobiť už teraz v sakristii chrámu. Predplatné stojí 11,-€. Ak by mal niekto záujem o online verziu predplatného, stojí 8,-€.

Predplatné časopisu Slovo na rok 2018 si môžete objednať za cenu 14,-€. V príspevku je zahrnutý nástenný kalendár na rok 2019. Objednať si ho môžete počas celého mesiaca október. Taktiež si je možné objednať aj elektronickú verziu e-slovo za cenu 9,-€. Záujemcovia o túto variantu predplatného dostanú bližšie informácie v sakristii.

Cestovná agentúra Byzant nás pozýva na archieparchiálnu púť s metropolitom Jánom do Izraela – Svätej zeme v termíne 21. – 28. apríl 2018. Cena púte je 710,-€ + obslužné a vstupy. Každý, kto by sa chcel tejto púte zúčastniť, nájde bližšie informácie vzadu na plagáte alebo v sakristii.