Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok mesiaca bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Popoludní bude o 15:00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva.

Počas prvopiatkových sv. liturgií 6. mája bude zvonček na podporu práce s deťmi a mladými farnosti.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00 hod.), v utorok biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po nej bude nácvik s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi. Prosíme všetkých, aby sa zúčastnili tohto stretnutia.

Počas celého mesiaca máj sa budeme po sv. liturgiách modliť moleben a akatist k presv. Bohorodičke. V pondelok, stredu a piatok večer to bude moleben, v utorok, štvrtok a sobotu večer časť akatistu.

Vo štvrtok 5. mája máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú ráno 6:30 hod. a večer o 18:00 hod. Po oboch bude myrovanie.

Na modlitby chvál vás pozývame v nedeľu 8. mája o 18:00 hod.

Piata a posledná zádušná sobota bude v sobotu 14. mája. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii.

Slávnosť prvého sv. prijímania bude v našej farnosti na samotný sviatok Zostúpenia Sv. Ducha v nedeľu 15. mája pri sv. liturgii o 10:00 hod.

V sakristii chrámu sa môžete nahlasovať na 7. metropolitnú púť do Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. mája. Ide o púť, ktorú dávame špeciálne do vašej pozornosti. Viac informácií nájdete na plagáte. Pri zápise sa platí záloha 5,-€. Prosíme vás, aby ste si neodkladali prihlásenie na poslednú chvíľu.

Federácia skautov Európy sa v Prešove rozrastá o ďalšiu kategóriu – LIENKY. Ide o žltú kategóriu pre dievčatá vo veku 8 – 11 rokov. Stretávať by sa mali v klubovni na Sekčove v suteréne nášho chrámu. Viac informácií nájdete vzadu na dvoch plagátoch. Prihlásiť sa môžete buď v sakristii chrámu alebo priamo u sr. Joachimy, ktorá bude Lienky viesť. Konkrétne informácie ohľadom skautingu sa môžete dozvedieť v sakristii chrámu.

Pre záujemcov o štúdium na našej GTF PU oznamujeme, že prihlášku je možné podať do 15. mája 2016.