Aktuálne oznamy k 1. decembru 2019

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na charitu. Naša farská zbierka bude v nedeľu 15. decembra.

Večer o 17:00 hod. vás pozývame na každodennú večiereň, po ktorej bude kantorská škola.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu vás o 17:00 hod. pozývame na mariánske večeradlo.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 6. decembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu, Korunka Božieho milosrdenstva a modlitba žalmov o 15:00 hod. a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s deťmi a mladými farnosti.

V pondelok 2. decembra bude po več. sv. liturgii Moleben pred narodením Pána.

V piatok 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 17:30 hod. s myrovaním. V tento deň je voľnica.

V nedeľu 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia presv. Bohorodičky sv. Annou. Sv. liturgie budú o 8:00 a o 10:00 hod. s myrovaním.

Na chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie vás pozývame v nedeľu 8. decembra so začiatkom o 18:00 hod.

Ďalší večer detí v chráme sa uskutoční v piatok 13. decembra. Srdečne naňho všetky deti pozývame.

Duchovná obnova pred Vianocami sa uskutoční v sobotu 14. decembra od 9:00 do 12:30 hod. Srdečne vás na ňu pozývame.

Spovedať chorých pred Vianocami budeme vo štvrtok 19. decembra. Nahlásiť ich môžete v sakristii do tohto dátumu.

Kto by chcel podporiť svojím milodarom kvetinovú výzdobu chrámu počas Vianoc, môže tak urobiť v sakristii chrámu.